Tại Tp. Hồ Chí Minh, mỗi năm có 50 triệu lượt khám chữa bệnh ngoại trú và hơn 2 triệu lượt nội trú. Những năm qua ngành y tế Thành phố đã nỗ lực thực hiện các giải pháp giảm tải. Trong đó, hàng loạt công trình, bệnh viện đã được xây dựng mới.

VIDEO LIÊN QUAN