Liên quan đến các vấn đề về thực hiện quy hoạch khu đô thị mới (KĐTM) Thủ Thiêm, người dân quận 2 đã đặt nhiều câu hỏi đề nghị làm rõ các vấn đề như: vị trí của khu tái định cư 160ha theo quyết định 367 năm 1996 của Thủ tướng; khiếu nại với cơ quan chức năng việc 5 khu phố thuộc 3 phường (Bình An, An Khánh và Bình Khánh) không thuộc ranh KĐTM Thủ Thiêm;

VIDEO LIÊN QUAN