Tại TP.HCM có 2 triệu hộ gia đình, trong đó là 300.000 hộ là kết hợp kinh doanh rất dễ có khả năng xảy ra cháy nổ. Nắm bắt được về tình hình này, UBND TP.HCM vừa tổ chức hội nghị bàn giải pháp phòng cháy, chữa cháy cho hộ gia đình

VIDEO LIÊN QUAN