Trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi đang có nguy cơ đe dọa đàn lợn của nước ta, việc đẩy mạnh chăn nuôi gia súc ăn cỏ như trâu, bò, dê đang được cân nhắc.

VIDEO LIÊN QUAN