Số liệu mới nhất vừa được Bộ Tài chính công bố, trong tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công của cả nước ước đạt gần 4.450 tỷ đồng, bằng 0,95% kế hoạch năm

VIDEO LIÊN QUAN