Nhiều công nghệ đang là giải pháp cốt lõi trong phòng chống đại dịch. Truy vết, sổ sức khỏe điện tử, giám sát cách ly hay kết nối tư vấn cho người bệnh... Mỗi doanh nghiệp đóng góp 1 giải pháp, mỗi giải pháp kết nối, giải quyết 1 vấn đề. Các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp công nghệ và đội ngũ y tế đang được cùng kết nối để giải bài toán đại dịch.

VIDEO LIÊN QUAN