Hiện xuất khẩu thanh long đang chiếm trên 50% tổng kim ngạch xuất khẩu trái cây tươi của cả nước với giá trị đạt gần 1,2 tỷ USD, nhưng có đến 80% là xuất khẩu trái tươi.

VIDEO LIÊN QUAN