Hàn Quốc hiện là một trong những nền kinh tế phát triển có mức độ bất bình đẳng thu nhập trầm trọng nhất. Cơn sốt xe sang, hàng hiệu đặt ra nhiều câu hỏi về mặt trái trong xã hội Hàn Quốc vì nó thể hiện khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng, đặc biệt khi dịch COVID-19 bùng phát và gây tác động lên tầng lớp trung lưu và những hàng quán nhỏ.

VIDEO LIÊN QUAN