Một lượng lớn nông sản tại Hải Dương và một số vùng nông nghiệp tại Hà Nội đã được tiêu thụ nhờ các cuộc giải cứu. Xét ở nghĩa đồng bào thì đây là hành động rất đáng trân trọng. Thế nhưng còn nhiều tấn nông sản vẫn phải đổ bỏ. Liệu dịch bệnh có phải là nguyên nhân chính hay không?

VIDEO LIÊN QUAN