Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Ðề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021- 2030. Mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 8 đến 10 tỷ USD; tức là cao khoảng gấp 3 lần so với hiện nay. Để tăng giá trị xuất khẩu, cần phải mở rộng thị trường, và 1 trong những nút thắt cần phải gỡ chính là yêu cầu nâng cao công nghệ bảo quản, chế biến.

VIDEO LIÊN QUAN