Với biệt danh hòn đảo gia vị - Zanzaibar, quốc gia nằm ở Đông Phi không chỉ có một nền ẩm thực đặc sắc mà những loại gia vị đặc sắc phong phú đã được biến ưu điểm này thành một tiềm năng xuất khẩu đi khắp thế giới.

VIDEO LIÊN QUAN