Do tốc độ điều chỉnh không tương xứng, giá vàng SJC trong nước hiện đã bị bỏ xa so với khoảng cách giá vàng thế giới.

VIDEO LIÊN QUAN