Giá vàng tăng lên mức cao nhất trong hơn 3 tháng qua do dự đoán việc phục hồi kinh tế Mỹ sẽ làm giảm nhu cầu mua dự trữ đang nổi lên. Giá bạc đang có xu hướng có chuỗi tăng dài nhất trong hơn 4 thập kỷ qua.

VIDEO LIÊN QUAN