Hạn hán do ảnh hưởng của El Nino khiến Colombia lâm vào tình trạng thiếu thực phẩm

VIDEO LIÊN QUAN