Giá thịt lợn hơi ngày 22/9 tiếp tục điều chỉnh giảm từ 1.000 đến 5.000 đồng mỗi kg tại nhiều địa phương trên cả nước. Tại khu vực miền Bắc thì giá lợn hơi ngày 22/9 cũng nằm trong mức giá điều chỉnh giảm và dao động trong khoảng 59.000 đến 63.000 đồng/kg. Giá thị lợn bán lẻ vì vậy cũng đã hạ nhiệt.

VIDEO LIÊN QUAN