Sàm sỡ - từ này được nhắc đến gần đây mỗi lúc một nhiều. Sàm sỡ trong thang máy tại Hà Nội, sàm sỡ đồng nghiệp tại Quảng Trị và sàm sỡ xuất hiện cả trên những chặng hành trình là những chuyến xe, ngay giữa nơi công cộng.

VIDEO LIÊN QUAN