Tại TP. Hồ Chí Minh, người mắc COVID-19 giảm dần lại là lúc TP. Hồ Chí Minh phải giải quyết một vấn đề đáng lo ngại khác, đó là sự gia tăng của các ca mắc triệu chứng hậu COVID-19. Nếu như không kịp thời phát hiện điều trị sẽ ảnh hưởng đến tâm lý lâu dài và sức khỏe.

VIDEO LIÊN QUAN