Theo nhận định của Công ty cổ phần DKRA Việt Nam tại Báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản nhà ở TP.HCM năm 2017, TP.HCM là nơi có biên độ tăng giá cao nhất trong cả nước và cũng là thị trường có chu kỳ thiết lập mặt bằng giá mới ngắn hơn so với các tỉnh thành khác.

VIDEO LIÊN QUAN