Muối là một mặt hàng chịu nhiều ảnh hưởng giữa sản lượng và giá bán ra, diễn biến khá thất thường. Giá muối đầu vụ ở Phú Yên là khoảng 1.000 đồng/kg nhưng từ tháng 7 đến nay chỉ còn ở mức 600 đồng/kg.

VIDEO LIÊN QUAN