Hàng chục đối tượng hình sự đã làm hồ sơ bệnh án tâm thần giả nhằm trốn tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan công an, trong đó hơn 50% là đối tượng hình sự nguy hiểm. Phải chăng việc làm giả một bệnh án tâm thần đang là quá dễ dàng?

VIDEO LIÊN QUAN