Càng gần Tết, khi số đoàn tặng quà càng tăng, số người vô gia cư cũng tăng đột biến, trong đó có những người trà trộn, giả danh vô gia cư để trục lợi từ lòng thiện nguyện.

VIDEO LIÊN QUAN