Nếu như ngày hôm qua giá cổ phiếu của tập đoàn Samsung và các công ty con tăng mạnh sau khi giới đầu tư kỳ vọng về việc tái cơ cấu và bán cổ phần của doanh nghiệp lớn nhất Hàn Quốc này sau sự ra đi của Chủ tịch Lee Kun Hee. Thì hôm nay cổ phiếu của 1 số công ty con chủ chốt của Samsung lại quay đầu giảm sau khi các chuyên gia tài chính nhận định khả năng bán cổ phần của vợ con cố chủ tịch Lee là khó xảy ra. Vậy họ sẽ xoay sở ra sao để trả hóa đơn thuế thừa kế lên tới 10 tỷ USD này.

VIDEO LIÊN QUAN