Làng Từ Vân thuộc Thường Tín, Hà Nội nổi tiếng với nghề may, thêu cờ Tổ quốc từ lâu đời nhưng đến nay chỉ còn gia đình bà Vương Thị Nhung vẫn đang giữ gìn và phát triển nghề thêu qua các thế hệ.

VIDEO LIÊN QUAN