Đây là mức giá khiến người nuôi cá sấu bị thu lỗ rất nặng, có hộ lỗ gần 50.000 đồng/kg. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do người dân bất chấp khuyến cáo của ngành nông nghiệp địa phương nuôi cá sấu theo phong trào, dẫn đến cung vượt cầu.

VIDEO LIÊN QUAN