Năm học 2021-2022 sẽ bắt đầu với hình thức trực tuyến. Dù đã có một năm bước đệm nhưng nhiều trường học, phụ huynh và học sinh vẫn còn ngần ngại. Giáo dục trực tuyến có phải là dạy và học qua livestream? Làm sao để dạy và học trực tuyến hiệu quả? Gặp gỡ tiến sỹ Đăng Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Tuniver School để cùng tìm hiểu về vấn đề này.

VIDEO LIÊN QUAN