Trong cách mạng công nghiệp, nhu cầu ứng dụng A.I trong giám sát hành vi tăng lên rất cao theo nhu cầu về biên động hóa và smart hóa các hệ thống quản trị. Các startup làm trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo phải chịu vô vàn thách thức. Điều quan trọng là phải tìm được thị trường ngách hợp sức, hợp thời, có giải pháp thúc đẩy được thế mạnh của các bên trong quá trình hợp tác.

VIDEO LIÊN QUAN