Người dân hạn chế ra khỏi nhà, các điểm giao dịch hạn chế đông người, giảm tiếp xúc trực tiếp nhưng nhu cầu mua sắm, tiết kiệm, đầu tư vẫn có dấu hiệu tăng cao. Các giải pháp công nghệ số sẽ giải quyết, đáp ứng các nhu cầu này như thế nào? Cùng trao đổi vấn đề này với ông Nghiêm Xuân Huy - Nhà sáng lập Finhay.

VIDEO LIÊN QUAN