Năm học mới bắt đầu, hơn 10 triệu giáo viên và học sinh trên cả nước đồng loạt dạy và học thông qua internet. Tuy nhiên, tình trạng nghẽn mạng, truy cập mạng khó khăn trong những ngày này là khá phổ biến. Đâu là nguyên nhân? Đây là giải pháp? Cùng trao đổi với ông Hoàng Nam Tiến - Chủ tịch FPT Telecom.

VIDEO LIÊN QUAN