Tại Châu Âu, gạo Việt đã dần xuất hiện. Và gần đây nhất, gạo ST và gạo hữu cơ của Việt Nam đã được bán ngày một rộng rãi hơn trong các siêu thị Á đông tại Pháp.

VIDEO LIÊN QUAN