Vào ngày 9/9 mới đây, Hội đồng Anh vừa tổ chức lễ công bố báo cáo Tuyên bố chung Thanh niên toàn cầu hành động vì khí hậu. Đây là một nghiên cứu toàn cầu vừa được thực hiện nhằm thu thập các mục tiêu và nguyện vọng của 8.000 thanh niên trên 23 quốc gia về tương lai của hành tinh của họ, trong đó có Việt Nam.

VIDEO LIÊN QUAN