Giờ mới đến độ nở nên giá bán ở thời điểm này chỉ chưa đến một nửa, nếu đào nở đúng đợt Tết Nguyên đán. Thậm chí, người dân đành phải cắt cành để bán từ nay đến rằm với giá chỉ 10.000 đồng/bó. Dự tính, có nhiều hộ gia đình sẽ thiệt hại hàng trăm triệu đồng với số đào nở không đúng thời điểm.

VIDEO LIÊN QUAN