Nhóm các nền kinh tế mới nổi G20 tại cuộc họp ở Washington đã đưa ra thông cáo sẽ sử dụng mọi công cụ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bộ trưởng tài chính các nước cũng kêu gọi chống nạn trốn thuế và khẳng định sự quan trọng của minh bạch tài chính.

VIDEO LIÊN QUAN