Sau án treo quyền điều hành, FIFA đã chính thức ra quyết định bãi miễn chức vụ với Tổng thư ký Jerome Valcke vì hành vi tham nhũng.

VIDEO LIÊN QUAN