Trong một bài viết được đăng tải mới đây, ông chủ Facebook Mark Zuckerberg khẳng định rằng: "Một trong những trọng tâm phát triển năm 2018 đó là đảm bảo thời gian dùng Facebook của chúng ta hữu ích. Facebook cam kết thay vì "đọc các nội dung, xem video một cách bị động", người dùng sẽ chủ động kết nối cùng bạn bè và gia đình.

VIDEO LIÊN QUAN