Với tốc độ phát triển hàng năm đạt 16-20%, dự kiến EVFTA sẽ giúp gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ logistics và tác động đáng kể đến triển vọng thị trường và ngành logistics

VIDEO LIÊN QUAN