Nghị viện châu Âu (EC) đã chính thức phê chuẩn Hiệp định tự do thương mại EU-Việt Nam (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA), mở ra những cơ hội thương mại lớn cho 2 bên. Theo Bộ Công Thương ,tính thời điểm càng làm sự kiện này thêm phần ý nghĩa, bởi đây là lúc tăng trưởng kinh tế Việt Nam đang đứng trước thách thức lớn.

VIDEO LIÊN QUAN