Dự thảo mới về quy định đối với các mạng xã hội của EU nêu rõ Facebook, Youtube và Twitter sẽ phải dỡ tất cả những bài viết có nội dung cố xúy cực đoan trong vòng 1 giờ sau khi được tung lên mạng, nếu không sẽ bị phạt. Nội dung dự luật sẽ được công bố trong tháng tới, trước khi được các nước thành viên EU bỏ phiếu thông qua.

VIDEO LIÊN QUAN