Đánh thuế các tập đoàn công nghệ kiếm tiền nhờ nền tảng phi vật lý như Facebook, hay Google từ lâu đã là ưu tiên của nhiều quốc gia châu Âu, đặc biệt là Anh và Pháp. Nhưng tại hội nghị G20 lần này, có 1 bên mà EU cần phải thuyết phục, và nhân tố này có tiếng nói quan trọng, đó chính là Mỹ.

VIDEO LIÊN QUAN