Từ 29/1, Đường sắt sẽ kiểm soát vé tàu Tết ngay tại ga nhằm phòng ngừa hành khách đi lậu vé.

VIDEO LIÊN QUAN