Đường biên giới trải dài, nhập cảnh trái phép có thể diễn ra ở bất kỳ đâu. Nhiệm vụ ngăn chặn nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch của các chiến sỹ biên phòng thực sự là công việc vô cùng gian khổ. Suốt thời gian qua, các chiến sỹ vẫn thay nhau bám trụ giữa núi rừng để chống dịch, không bỏ qua một nguy cơ nào, dù là nhỏ nhất.

VIDEO LIÊN QUAN