Bộ Giao thông vận tải vừa cho dừng 14 dự án BOT trên những tuyến đường độc đạo. Mục tiêu là không để người dân rơi vào tình thế: không có sự lựa chọn, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

VIDEO LIÊN QUAN