2/3 số công ty của Đức đã từng bị tấn công mạng. Tổng thiệt hại của những cuộc tấn công này ước tính khoảng 50 tỷ USD.

VIDEO LIÊN QUAN