Đức đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới vào ngày hôm qua, với mục tiêu nối lại tự do đi lại ở châu Âu từ giữa tháng 6.

VIDEO LIÊN QUAN