Đưa sầu riêng chín tự nhiên ra thị trường là cách mà nhiều người đang mong muốn và tim kiếm để đưa ra những giải pháp giảm bớt lo lắng cho bà con nông dân ở thị trường nội địa

VIDEO LIÊN QUAN