Trong giai đoạn từ năm 2015 - 2018, du lịch Việt Nam tăng trưởng khoảng 20% mỗi năm, tuy nhiên dưới tác động của dịch Covid-19, năm 2020 ngành du lịch đã chững lại. Có khoảng 50% các khách sạn địa điểm lưu trú dưới 3 sao đã phải dừng hoạt động. Nhưng khó khăn có thể sẽ lại là cơ hội nếu nắm bắt được. Doanh nghiệp có thể làm gì để sẵn sàng cho việc trở lại? Cùng trao đổi với với CEO của nền tảng quản trị du lịch số EZCloud.

VIDEO LIÊN QUAN