Làm sao để tiếp tục tạo bứt phá cho du lịch Quảng Ninh xứng tầm di sản thế giới là nội dung cuộc hội thảo do UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp Hiệp hội các tổ chức phát triển kinh doanh Việt Nam tổ chức.

VIDEO LIÊN QUAN