Trong khi nhiều nước phương Tây bắt đầu nới lỏng các biện phá kiểm soát dịch, mở lại các đường bay quốc tế, giảm số ngày cách ly đối với khách nước ngoài thì ở Đông Nam Á lại hoàn toàn ngược lại. Lưu lượng hành khách quốc tế đến Đông Nam Á chỉ ở khoảng 3% của thời điểm trước đại dịch, thấp hơn rất nhiều so với trung bình toàn cầu hiện tại là khoảng 15%.

VIDEO LIÊN QUAN