Với thông điệp “Hiến giọt máu đào -Trao đời sự sống”, lễ hội Xuân hồng lần thứ XII dự kiến thu hút 12.000 người tham gia, tiếp nhận tối thiểu 5.000 đơn vị máu cho điều trị

VIDEO LIÊN QUAN