Mùa bão năm nay đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm và đến tháng 10 mới có 4 cơn bão hoạt động trên Biển Đông. Dự báo từ nay đến cuối năm có khoảng 6-8 cơn bão hoạt động trên Biển Đông và 4-5 trong số đó có khả năng ảnh hưởng đến nước ta, chủ yếu khu vực miền Trung và miền Nam.

VIDEO LIÊN QUAN