Ông Karl Fjelstrom - Giám đốc BRT Viễn Đông - là một trong số những chuyên gia thiết kế và triển khai thành công hai hệ thống BRT “tiêu chuẩn vàng” của Châu Á ở Quảng Châu và Nghi Xương (Trung Quốc) đã chỉ ra những nguyên nhân thất bại của BRT tại Hà Nội.

VIDEO LIÊN QUAN